Agustí Colom, regidor d’Empresa i Turisme de Barcelona, es reuneix amb PROHUT

El regidor d’Empresa i Turisme de Barcelona, Agustí Colom, va rebre una representació de PROHUT el passat 28 de juliol, finalment (PROHUT havia demanat formalment l’entrevista a mitjans de juny de 2015 i des d’aleshores no havia deixat d’insistir en la seva petició).

Ezequiel Salzberg i Toni Gimeno van exposar a Colom el model de negoci de PROHUT, així com la visió del turisme i del PEUAT que té l’entitat.

Sobre el model turístic de Barcelona, el regidor va reconèixer que la necessitat de gestió del turisme va molt més enllà de l’allotjament, contràriament al que s’observa en l’actual política municipal i es desprèn sovint de les declaracions dels seus responsables.

Colom creu que cal un creixement moderat, però alhora una reconversió de l’allotjament amb reducció de places i augment de la qualitat per tal d’orientar l’activitat progressivament cap la reducció de les seves externalitats negatives. En aquest sentit, va assegurar que la via cap al decreixement del que s’ha parlat des de l’equip de govern és aquesta reconversió, i no la disconformitat que estableix el PEUAT aprovat inicialment i que podria caure de la versió final.

El regidor d’ICV, professor de Teoria Econòmica a la UB, no veuria malament l’agrupament de HUTs en edificis exclusius si no fos perquè l’experiència de l’aplicació a Ciutat Vella –segons ell- ha donat lloc sovint a casos de mobbing. Amb tot, va reconèixer que el disseny de la norma aplicable a Ciutat Vella no havia estat prou meditat per evitar aquesta problemàtica i, per tant, encara es pot parlar sobre la viabilitat d’altres solucions.

En relació als HUTs en general, Colom va donar importància a la lluita contra la il·legalitat i, d’altra banda, va dir que defensarà una normativa més exigent per als HUTs en matèria de seguretat i accessibilitat. No es tractaria, segons ell, d’aplicar-hi la normativa hotelera, però sí d’aproximar-s’hi per garantir una mínima qualitat. Va posar l’exemple dels ascensors, considerant que no hauria d’haver places d’allotjament en edificis sense ascensor.


02/01/2017