Reunió de PROHUT amb el grup municipal d’ERC dedicada al PEUAT

Una representació de PROHUT es va reunir el 16 de setembre amb el regidor d’ERC Jordi Coronas per parlar del PEUAT.

Ezequiel Salzberg i Pablo Cano van obrir la reunió amb l’exposició de la posició de PROHUT sobre el PEUAT. Per la seva part, les al·legacions d’ERC al PEUAT –segons el regidor, alineades amb les presentades per PROHUT- es concreten, en síntesi, en les peticions següents:

  • Pla de xoc contra els habitatges d’ús turístic il·legals.
  • Introduir criteris de mobilitat d’habitatges d’ús turístic en zona 2, i de zona 1 a zones 2 i 3.
  • Permetre un creixement real en zona 3 (no subjecte a baixes prèvies).
  • Aclarir el concepte de disconformitat, evitant que impedeixi fer obres.
  • Revisar els projectes aturats per la moratòria, evitant així litigis que puguin acabar en sentències desfavorables.
  • Crear una zona específica per al tractament de grans eixos (Diagonal, Gran Via, Ronda de Dalt, Passeig de la Zona Franca, Meridiana, Avda. de Roma i Pere IV).

En relació a la fiscalitat municipal del turisme, ERC estaria a favor de gravar als visitants que no pernocten a Barcelona a travès d’una taxa per ocupació de la via pública als autobusos que els porten.

Novetats Ajuntament de Barcelona
El portal de l’Ajuntament de Barcelona disposa des de fa algunes setmanes d’un nou web dedicat a la política de Turisme: http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca

Els seus principals apartats són, de moment, els dedicats al Pla Estratègic de Turisme 2020 que s’està elaborant i al Consell Turisme i Ciutat, al costat dels de Documentació i Notícies.

El 14 de juliol es va celebrar la primera reunió del Plenari del Consell Turisme i Ciutat. La major part de la reunió es va dedicar a la presentació d’un informe sobre activitat turística i de la diagnosi preliminar del pla estratègic 2020 (documents disponibles al web indicat).

Pocs dies després, el president de PROHUT va mantenir una reunió amb Rosa M. Malet, directora de la Fundació Miró -una de les entitats membres del Plenari del Consell Turisme i Ciutat- amb l’objectiu de presentar-li PROHUT i d’intercanviar idees i punts de vista sobre el model turístic de Barcelona.

A finals d’agost, el regidor d’Empresa i Turisme va presentar als mitjans de comunicació els resultats de l’estudi de caracterització turística fet per conèixer els perfils i hàbits dels turistes que pernocten a Barcelona (“L’activitat turística a la ciutat de Barcelona 2015”, també disponible al web).

La valoració global de la ciutat va obtenir una nota de 8’6 (sobre 10), molt positiva.

L’estudi indica que el 58% dels visitants pensa que a Barcelona hi ha massa gent per fer visites turístiques (una afirmació literal de l’enquestador sobre la qual el visitant enquestat ha de manifestar el seu grau d’acord o desacord). No obstant això, els titulars de premsa de l’Ajuntament i de molts mitjans van parlar de massificació de la ciutat.

Categorització de HUTs i AATT
PROHUT ha participat recentment (11 de juliol i 16 de setembre) en dues reunions convocades pel subdirector general d’Ordenació Turística de la Generalitat de Catalunya, Joan Abad, sobre la categorització d’HUTs i d’AATT.

El president de PROHUT va assistir a la primera reunió, en què es va informar de la creació d’una comissió sectorial que vetllarà per fomentar la categorització, amb la participació de PROHUT i la resta d’associacions sectorials. L’Administració va anunciar llavors que proposaria una sèrie de canvis en el sistema perquè havia tingut poc èxit i uns resultats molt decantats a 4 i 5 claus. Aquests canvis passaran per mesures com dificultar l’accès a les màximes categories i fer participar les associacions sectorials en l’avaluació de les auditories de categorització.

Toni Gimeno i Manuel Fernández Cerrato han participat a la segona reunió. El membres de la Junta de PROHUT han insistit en la necessitat de revisar el sistma perquè un dels problemes de l’actual és que ningú veu que els criteris siguin vàlids per a la diferenciació, un aspecte fonamental en aquest tipus d’eines.

Els representants de la Generalitat han afegit que també és important que el client sàpiga que darrera de la categorizació hi ha l’administració que fixa criteris pensant en ell i controlant.

Confecat ha posat de manifest algunes problemàtiques que presenta l’actual sistema, com que se n’ha fet poca divulgació per part de la Generalitat o que les “claus” com a element identificador no són pràctiques, especialment pel que fa als portals de venda com Tripadvisor o Booking, que a més ja tenen les seves pròpies valoracions. Igualment, la qüestió del cost i la seva relació amb els avantatges (o valor percebut), fonamental tractant-se d’una iniciativa voluntària com aquesta, però malauradament negligida fins ara per una Direcció General de Turisme amb pocs recursos.

Apartur, per la seva part, recela de l’augment dels requisits de qualitat.

Finalment, la Generalitat ha anunciat que els canvis que proposarà tindran en compte la tipologia d’edifici complet i l’adopció d’estrelles en comptes de claus. Una vegada consensuats els canvis al sector, seran aprovats per resolució del Departament.

Es preveu que la següent reunió es celebri el mes d’octubre.

El síndic de greuges defensa el model de PROHUT perquè contribueix a la convivència
En el seu informe sobre oci nocturn i convivència ciutadana (juny 2016), el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, demana a les administracions que valorin “que la normativa estableixi l’obligatorietat que els habitatges d’ús turístic s’agrupin en blocs d’edificis dedicats únicament a aquest tipus d’activitat perquè no interfereixin en la vida dels veïns residents”. Altres de les seves recomanacions en relació als HUTs són:

Una modificació de l’actual legislació en matèria d’habitatges d’ús turístic, de manera que, quan comparteixin activitat amb habitatges habituals, es considerin una activitat amb incidència ambiental, i com a tals hagin de requerir llicència prèvia per funcionar.

Que l’Administració turística de la Generalitat cooperi i col·labori plenament amb les administracions locals, en especial pel que fa a la inspecció i el control dels habitatges d’ús turístic.

Amb l’objectiu d’obrir una nova via de relacions amb una institució favorable al desplegament del model de PROHUT, Ezequiel Salzberg i Agustín Fraile s’han reunit el 30 de setembre amb Francesc Vendrell, director de relacions amb empreses i entitats del Síndic de greuges. Els representants de PROHUT varen presentar l’associació posant l’èmfasi en les característiques de professionalitat, transparència fiscal i absència de conflictes de convivència amb residents habituals, un extrem confirmat per Vendrell.

Col·laboració amb Barcelona Oberta
PROHUT i Barcelona Oberta han acordat col·laborar en la consecució dels seus objectius compartits. Aquest va ser el resultat de la reunió que van mantenir el 26 de setembre els presidents d’ambdues entitats, Ezequiel Salzberg i Gabriel Jené, acompanyats per altres membres de Junta i col·laboradors.


02/01/2017