PROHUT

Associació Professionals Edificis Habitatge Ús Turístic - Barcelona

PROHUT és una Associació nascuda a Barcelona a finals de l'any 2014 amb el propòsit de representar els propietaris i gestors d'edificis COMPLETS d'habitatges d'us turístic (HUT's). Actualment, la representació que reuneix, entre tots els seus associats, arriba al 60% de la totalitat d'edificis HUT's de la Ciutat.

L'Associació Professional d'Edificis HUT's neix amb la voluntat de defensar els drets i interessos dels seus associats davant les Administracions i altres actors del sector turístic. Volem ésser un element actiu i dialogant amb les Administracions per defensar els legítims interessos de propietaris i gestors d'aquesta modalitat d'allotjament turístic i la seva idiosincràsia. PROHUT tindrà en compte tant els aspectes normatius que afectin l'activitat com l'imbricació d'aquesta al teixit econòmic i social de la Ciutat.

A Barcelona, un 25% de la totalitat d'habitatges HUT legals estan agrupats en edificis complets, però aquesta "minoria" contribueix amb la major inversió relativa, compleix estrictament amb la legalitat vigent, treballa amb transparència i es caracteritza per un elevat nivell de professionalitat i qualitat de producte.

Defensem el compromís amb la Ciutat, perquè som part d'aquesta, i amb els seus ciutadans. El nostre model de negoci, erradica les situacions conflictives amb veins d'escala, doncs es basa en l'agrupament en edificis complets i contribueix a millorar els estàndards de qualitat percebuts per aquest tipus d'allotjament i, per tant, també del sector turístic de la nostra Ciutat.

Els associats hem invertit a la ciutat més de 500 millons d'euros i ocupem més de 2000 persones treballant per fer d'aquesta modalitat d'allotjament una forma de conviure respectuosa amb la vida quotidiana de la Ciutat, atenent amb professionalitat als nostres clients, siguin turistes, residents temporals o familiars i amics de veins de la Ciutat.

Les característiques d'aquest tipus d'allotjament fan que les famílies amb fills siguin els nostres clients més habituals, per tant des de l'Associació potenciarem el turisme familiar, de qualitat i sostenible, per sobre d'altres tipus de visitants molt menys interessants per la Ciutat.

La condició indispensable per poder ésser membre associat de PROHUT, és tenir la propietat o la gestió de habitatges d'us turístic agrupats en edificis complets i complir escrupulosament la legalitat vigent.

Objectius

Defensa del model d'allotjament turístic amb elevats estàndards de qualitat.

Reivindicació que el model HUT d’edifici complet elimina problemes convivencials de veinatge.

Petició de reconeixement envers el model HUT d’edifici complet per la seva especifitat i la seva contribució positiva a l’hora de crear una oferta d’allotjament de qualitat i sostenible, i per atraure turisme familiar, tot positiu per la Ciutat.

Aconseguir que l’ Administració faci una ordenació del sector d’allotjament turístic que pugui satisfer les necessitats de demanda de forma amigable amb la Ciutat i el propi sector, lluny de les formes i mesures fins ara preses de manera improvisada i forçada. Demanem, per tant, recaptació prèvia d’informació sobre la totalitat del sector, anàlisi, diàleg, equitat i previsió de futur amb planificació que doni seguretat jurídica, fiscal i política als actius d’un sector amb tanta importància, directa i indirecta, per la Ciutat.

Representació davant les Administracions dels nostres associats per aconseguir els objectius anteriors, informant de qualsevol canvi normatiu que els afecti i proveïnt-los d’eines per poder desenvolupar la seva activitat en les millors condicions.

Propostes

Distinció entre HUT’s individuals i HUT’s agrupats en edificis complets, per evitar que es tracti a tots per igual.

Que el creixement d’edificis HUT complets s’equipari amb el creixement previst per altres tipus d’allotjament turístic amb ocupació completa d’edificis (hotels, albergs, hostals, hostels, pensions,...)

Crear normativa específica per HUT's que permeti el seu creixement controlat, en edificis complets, i que sigui compatible amb la vida de la Ciutat. Combatre la il·legalitat amb totes les eines a l'abast de l'Administració.

Augment del control i la vigilància dels barris més afectats, no tant per l’allotjament com per l’afluència turística que nosaltres creiem que és el focus real de la problemàtica amb els ciutadans.

Implantació d’un sistema de control administratiu, amb sancions, que podria acabar amb la retirada de llicències per reiteració de problemes detectats o denunciats, sense mesures actives per la seva solució per part dels titulars d’aquestes.

Dotació de partides pressupostàries de les Administracions per acometre amb garanties d’èxit les propostes anteriors.

President
Ezequiel Salzberg - Aspasios

1er. Vice-President
Juan Sureda - Eric Vökel

2º Vice-President
Toni Gimeno - Sensation Apartments

Secretària
Susanna Ferrer - Serennia Apartments

Tresorer
Manuel Fernández - Sensation Apartments

Vocal
Pablo Cano - Bonavista Apartments

Vocal
Agustín Fraile - Rambla 102

Roselló, 198, 4º 2ª
08008 Barcelona
info@prohut.cat
Tel. 626 490 663

@ProhutBCN